Základné informácie
(Základné informácie)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tu nájdete informácie o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov SOŠ Štúrovo. 

Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč