OV MET
(OV MET)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Odborný výcvik pre odbor mechanik elektrotechnik 

Szakmai gyakorlat az elektrotechnikai műszerész szakon

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov