WiFi pripojenie - WIFI kapcsolat
(WIFI EDU)

Žiadosti o vytvorenie účtu na pripojenie do intranetu a Internetu cez školské WiFi Edu-učiteľ a EDU-študent.

Kérvények  az iskolai WiFi Edu csatlakozáshoz.