INF1 Informatika pre 1. roč. I.A
(Informatika1A)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Základy informatiky pre odbor obchod a podnikanie

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč