MONITOR / TESTOVANIE 9
(MONITOR / TESTOVANIE 9 )

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov