Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
(Odborná spôsobilosť elektrotechnikov)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

OSEV súlade s čl. 4 ods. 1 metodického usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. [9]/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov