Odborná prax III.B
(Odborná prax III.B )

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Predmet prax je povinným vyučovacím predmetom s integrujúcou funkciou. Jeho úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky a zručnosti na svojich pracoviskách.

Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč