Účtovanie na PC
(UCT PC)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Certiikát Cieľom tochto kurzu je pripraviť absolventov na certifikačné skúšky z účtovníckých programov ALFA - JÚ  a Omega - PÚ 

Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč