ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE  - Maturitné testy pre žiakov
(MS e- test)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

 ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE V tomto kurze nájdete skúšoné testy na MS

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov