Predmetové komisie, MZ, VP, ENVIRO, DROG
(PK MZ KOR)

 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Plány, správy a iné aktivity predmetových komisií, metodických združení, koordinátorov prevencie a výchovného poradenstva.

Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč