Prijímanie na školský rok 2019/2020
(PS2019)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

PS-FELVI

Prijímanie na školský rok 2019/2020 

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč