TCK 2 MET - technické kreslenie - műszaki rajz
(TCK - technické kreslenie - műszaki rajz)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Elektrotechnické kreslenie - elektrotechnikai műszaki rajz

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov