V tejto kategórii budú zverejnené formuláre na žiadosti. 
Ebben a kategóriában az elektronikus kérvények találhatók.
  • Žiadosti o vytvorenie účtu na pripojenie do intranetu a Internetu cez školské WiFi Edu-učiteľ a EDU-študent.
    Kérvények  az iskolai WiFi Edu csatlakozáshoz.